Velkommen til CyberLand – Norges ledende klynge innenfor cyber- og informasjonssikkerhet, som samler partnere innenfor akademia, næringsliv og Cyberforsvaret.

I CyberLand finner du et unikt innovasjonsmiljø, hvor nye verdier og arbeidsplasser skapes gjennom et tett samarbeid mellom aktørene.

Oppland fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammerregionen Vekst står bak CyberLand, i samarbeid med blant andre NTNU og Cyberforsvaret.

 • E-sportforbundet etablerer seg på Lillehammer
  30. juni bevilget fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune 1,5 millioner kroner til etableringen av Norges E-sportforbunds kontor på Lillehammer. Forbundskontoret, som ved oppstart vil ha tre ansatte, skal ligge i Idrettens Hus på Lillehammer. Lillehammer kommune og Interkommunalt politisk råd for […]
 • Støtten fra Cyberprogram Innlandet har vært helt avgjørende
  Diri AS var den første oppstartsbedriften som fikk støtte av Cyberprogram Innlandet i vinter. Torsdag ble bedriftsetableringen markert på NTNU Gjøvik. – Det har vært helt avgjørende for oss å få en slik støtte i en tidlig fase, sier gründer […]
 • Cyberland på frokostseminar med Norsk Venturekapitalforening
  Det var godt oppmøte da Norsk Venturekapitalforening (NVCA) og NTNU Technology Transfer AS inviterte til frokostseminar om cyber- og informasjonssikkerhet. – Én ting er sikkert; Du kan ikke velge hvem som ønsker å angripe deg – de velger deg, sa […]
 • To millioner til cyberprogram
  Oppland fylkeskommune bevilger 2.000.000 kroner for å hjelpe forskning innenfor cybersikkerhet til å utvikle seg til bedriftsetableringer i regionen. De eksisterende ordningene innenfor virkemiddelapparatet som skal gi støtte til kvalitetssikring og testing av teknologi og marked går gjerne for sakte […]
 • Kortere vei fra forskning til arbeidsplasser
  Innovasjon og kommersialisering av forskning innen cyber- og informasjonssikkerhet er avhengig av et mer effektivt virkemiddelapparat for å oppnå økt verdiskapning og vekst i arbeidsplasser.
 • Rapport fra seminaret «Sikkerhet og samarbeid»
  Onsdag 28. august var over 100 deltakere til stede på seminaret «Sikkerhet og samarbeid – slik takler vi de nye truslene» i Kulturhuset Banken i Lillehammer. Seminaret ble arrangert av CyberLand som en avslutning på Sikkerhetsfestivalen 2019. En rekke ledere […]