Velkommen til CyberLand – Norges ledende økosystem innenfor cyber- og informasjonssikkerhet, som samler partnere innenfor akademia, næringsliv og Cyberforsvaret.

I CyberLand finner du et unikt innovasjonsmiljø, hvor nye verdier og arbeidsplasser skapes gjennom et tett samarbeid mellom aktørene.

Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammerregionen Vekst står bak CyberLand, i samarbeid med blant andre Statsforvalteren i Innlandet, NTNU og Cyberforsvaret.

 • Cyber Meet-up på Bright House 19. mai
  Fredag 19. mai ble det arrangert Cyber Meet-Up i Bright House på Gjøvik, arrangementet rettet seg mot SMBer. På plass var Jørgen Dyrhaug fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Gaute Wangen fra Diri AS, og temaet var cybersikkerhet og de fire … Read more
 • Workshop med interimstyret
  Onsdag 30. mars var interimstyret samlet til en workshop i Bright House på Gjøvik der prosjektgruppen fikk innspill på ressursgrunnlaget og strategisk posisjon som de har jobbet med gjennom vinteren. Prosjektgruppen har kartlagt regionale og nasjonale aktører om jobber med … Read more
 • Cyber Meet-Up på Bright House 18. februar
  Fredag var prosjektgruppen og en gruppe med virksomheter som på ulike måter opererer innen cybersegmentet, samlet til en Meet-Up i Bright House. Hensikten med meet-upen var å informere om klyngeprosjektet, og få innspill på mulighetsrommet som ligger foran oss, samt … Read more
 • Trussel- og risikovurderinger for 2022
  Fredag 11. februar la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) frem sine trussel- og risikovurderinger for 2022. Flere cyberangrep Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker i sin trusselvurdering blant annet på kraftig økning i digital utpressing og sabotasje, det kalle softe … Read more
 • Security Divas
  Fredag 11. februar deltok vi, sammen med mange andre damer, på Norsk Senter for Informasjonssikring sin Security Divas-konferanse, på Gjøvik. Security Divas har blitt en viktig arena for kvinner med interesse og kunnskap om digitalisering og informasjonssikkerhet. Og et sted … Read more
 • Invitasjon til meet-up den 18. februar 9:00 – 12:00 på Bright House i Mustad Næringspark
  Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i tett samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å utvikle et økosystem for kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet. Cyberland-prosjektet har inngått et samarbeid med nettverket Digital … Read more