Velkommen til CyberLand – Norges ledende økosystem innenfor cyber- og informasjonssikkerhet, som samler partnere innenfor akademia, næringsliv og Cyberforsvaret.

I CyberLand finner du et unikt innovasjonsmiljø, hvor nye verdier og arbeidsplasser skapes gjennom et tett samarbeid mellom aktørene.

Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammerregionen Vekst står bak CyberLand, i samarbeid med blant andre Statsforvalteren i Innlandet, NTNU og Cyberforsvaret.