Om Cyberland

Næringsklyngen CyberLand kan tilby et unikt samarbeid innenfor cyber- og informasjonssikkerhet mellom næringsliv, akademia og Forsvaret. Foto: Yuichiro Chino/Getty Images

I tett samspill med Forsvaret og NTNU er det de siste tiårene etablert en internasjonalt orientert næringsklynge innenfor cybersikkerhet i Mjøsregionen. Her utdannes de som skal trygge kritisk IKT-infrastruktur, og ved Norwegian Cyber Range trener, øver og tester Europas ledende kunnskapsmiljøer på teknologier vi er stadig mer avhengig av for personvern og for å hindre cyberangrep.

Kunnskapsmiljøer, forsvaret og de som representerer bedrifter har nå gått sammen for å skape en klyngeorganisasjon dedikert til å skape flere arbeidsplasser og nye bedrifter som kan forsvare vår sikkerhet. Det handler om sikkerhet for folk og samfunn, men også om å ta større andeler i et raskt voksende internasjonalt marked.

Gjennom partnerne i CyberLand får næringsliv, myndigheter og kunnskapsmiljøer tilgang på kompetanse og talenter, men våre partnere er også inngangen til europeiske og internasjonale miljøer som er ledende på teknologiutvikling. Slik gir vi også gir bedrifter tilgang til de tjenestene som trengs for å lykkes i markedet. Våre miljøer står klar for å skape sikkerhet i samarbeid.