Aktiviteter

Under Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer arrangerer CyberLand seminaret «Sikkerhet og samarbeid – slik takler vi de nye truslene» i festsalen i Kulturhuset Banken onsdag 28. august:

Møteleder: Terje Svabø

1630-1635: Åpning: Espen Granberg Johnsen, ordfører i Lillehammer

1635-1645: Partnerskap for samfunnssikkerhet – Sikkerhetsfestivalen og ISF: Erlend Dyrnes, nestleder i ISF og ansvarlig for informasjonssikkerhet i S-banken

1645-1655: Sammensatte trusler mot kritisk IKT-infrastruktur: Espen Skjelland, forskningsleder ved FFI

1655-1705: Samspill med privat sektor for cybersikkerhet: Hans Christian Pretorius, Excecutive director i KPMG

1705-1715: Utfordringer i håndteringen av sårbar IKT-infrastruktur: Thomas Tømmernes, sikkerhetsansvarlig i Atea.

1715-1730: Panelsamtale – samspill for å håndtere de nye digitale truslene

1730-1740: Forventninger til akademia og næringsliv: Generalmajor Inge Kampenes, sjef for Cyberforsvaret

1740-1750: Internasjonale kunnskapsnettverk for informasjonssikkerhet: Nils Kalstad, instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU Gjøvik

1750-1800: Kunnskapssatsinger for cybersikkerhet: Jesper W. Simonsen, områdedirektør i Forskningsrådet

1800-1810: Den menneskelige faktor i den digitale utviklingen: Hanne Røislien, seniorforsker ved Cyberforsvaret

1810-1830: Panelsamtale – kunnskap vi trenger for å møte de digitale truslene