Cyber Meet-up på Bright House 19. mai

Fredag 19. mai ble det arrangert Cyber Meet-Up i Bright House på Gjøvik, arrangementet rettet seg mot SMBer. På plass var Jørgen Dyrhaug fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Gaute Wangen fra Diri AS, og temaet var cybersikkerhet og de fire u’ene som på generelt grunnlag kan sammenfatte tematikken; usynlig, ubegripelig, uhåndterlig og helt uunnværlig.

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Foto: Lotte Kildeborg

Europa har plutselig havnet i en sikkerhetspolitisk situasjon som vi ikke har sett maken til på flere tiår, derfor føler mange virksomheter nå plutselig et behov for å sikre sin virksomhet og sine verdier. Mange mennesker og virksomheter over hele verden jobber hver eneste dag med å finne sikkerhetsbrister i norske virksomheters systemer for å utnytte sårbarheter.

Jørgen Dyrhaug fra NSM fortalte om hva dette betyr for oss, og hvordan vi kan forstå sårbarheter og hva sårbarhet egentlig er. Jørgen definerte en sårbarhet som en relativ svakhet, et sted der det er enklere å komme inn enn andre steder. Slik som for eksempel vinduer og dører i et hus, og at man er klar over disse sårbarhetene og beskytter disse deretter.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har utarbeidet «NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet», som er et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. De er relevante for alle norske virksomheter og baserer seg på fire kategorier;

  1. Identifisere og kartlegge
  2. Beskytte og opprettholde
  3. Oppdage
  4. Håndtere og gjenopprette

Hver av disse kategoriene er bygget opp med tilhørende sikkerhetstiltak som beskriver hva som bør gjøres. Flere av grunnprinsippene bygger på hverandre, og enkelte er en forutsetning for at andre kan implementeres på en effektiv måte.

Cyber risk made easy

Diri AS har utviklet et markedsledende risikostyringsverktøy for cybersikkerhet, og er en digital løsning for å bygge opp kundens digitale sikkerhetsekspert. Gaute Wangen er teknologileder i Diri AS, og en av Norges fremste eksperter på risikostyring og risikovurdering av informasjonssystemer. Mange virksomheter sliter med det grunnleggende, cybersikkerhet er et stort og komplekst område. Det er begrenset kompetanse i egen organisasjon og vanskelig for bedriftene å vite hvor de skal starte. Det er billigere å være i forkant og utvikle gode systemer for å forhindre cyberangrep, fremfor å bruke flerfoldige kroner på gjenoppretting i etterkant. Det handler om å sikre verdier både analogt og elektronisk.

Diris risikostyringssystem bygger på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og systematiserer risikogrunnlaget for å tilpasse sikkerheten etter virksomhetens behov. Prosessen starter med å kartlegge informasjonsverdier, hva har virksomheten? Deretter gjøres det en verdivurdering, hva trenger sikring, hva blir konsekvensene dersom ting kommer på avveie, så må en forså risikoen, og deretter sette inn tiltak. Diri hjelper til med å sette alt dette i et system som gir kundene oversikt over risikostyringen. Les mer om Diri her.

Workshop med interimstyret

Onsdag 30. mars var interimstyret samlet til en workshop i Bright House på Gjøvik der prosjektgruppen fikk innspill på ressursgrunnlaget og strategisk posisjon som de har jobbet med gjennom vinteren. Prosjektgruppen har kartlagt regionale og nasjonale aktører om jobber med cybersikkerhet på ulike måter, eller vedtatt at de skal jobbe med cybersikkerhet. Det har vært gjennomført ulike samlinger og meet-ups, samt gjennomført samtaler med over 20 ulike aktører som har gitt innsikt i hvilken nytte et klyngesamarbeid kan ha for både samfunn og næringsliv, og hvilke muligheter og utfordringer det kan gi. Bildet har endret seg noe siden oppstarten av prosjektet, blant annet har cybersikkerhet i tilknytning til forsvar og geopolitikk økt i relevans i løpet av de siste ukenes krigføring i Ukraina.

Det ble blant annet diskutert hvilken posisjon en cybersikkerhetsklynge skal ta, hva den skal bli kjent for og hva klyngen skal bidra med. Prosjektgruppen presenterte to ulike strategiske retninger og innsatsområder for klyngen som styret diskuterte og ga innspill på.

Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i tett samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å utvikle et økosystem for kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet. Cyberland-prosjektet har inngått et samarbeid med nettverket Digital Innlandet rundt etablering av en cybersikkerhetsklynge. Det er nedsatt et felles interimsstyre og Digital Innlandet er engasjert som prosjektleder fram til klyngen formelt stiftes våren 2022.

Invitasjon til meet-up den 18. februar 9:00 – 12:00 på Bright House i Mustad Næringspark

Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i tett samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å utvikle et økosystem for kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet.

Cyberland-prosjektet har inngått et samarbeid med nettverket Digital Innlandet rundt etablering av en cybersikkerhetsklynge. I samarbeid med innovasjonsselskapet Vaager (tidl. Total Innovation) og NTNU Technology Transfer Office (TTO) arrangerer klyngeprosjektet et meet-up for oppstartsselskaper innenfor cybersikkerhet i Innlandet.

Program:

Kl. 08.45 – 09.00: Kaffe og noe å bite i

Kl. 09.00 – 10.00: Innlegg

  • Velkommen og litt om klyngeprosjektet ved Gunn Mari Rusten, daglig leder Digital Innlandet
  • Hva kan inkubatorprogrammet bidra med ovenfor oppstartselskaper, og hva kan Vaager bidra med spesielt innenfor cybersikkerhet? Aksel Schjerpen, daglig leder i Vaager
  • Hva bidrar NTNU TTO med innenfor cybersikkerhet? Hege Tokerud, daglig leder NTNU TTO i Gjøvik

Kl. 10.15 – 11.30: Workshop

  • Hvilke behov har oppstartsselskapene, og hvilken rolle kan de spille i ei cybersikkerhetsklynge?
  • Oppsummering og veien videre

Workshop delen ledes av Christian Hedløv Engh og Svein Pettersen som jobber med etableringen av cybersikkerhetsklyngen.

Kl. 11.30 – 12.00: Mat og mingling 

Påmelding innen 15. februar til gunnmari@digitalinnlandet.no

Hjertelig velkommen!

Adresse: Bright House, Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik. Du trenger ikke henvende deg i vakta, kjør rett ned til parkeringen, gå gjennom bommen og rett frem til du ser Bright House.

Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i tett samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å utvikle et økosystem for kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet. Cyberland-prosjektet har inngått et samarbeid med nettverket Digital Innlandet rundt etablering av en cybersikkerhetsklynge. Det er nedsatt et felles interimsstyre og Digital Innlandet er engasjert som prosjektleder fram til klyngen formelt stiftes våren 2022.

Støtten fra Cyberprogram Innlandet har vært helt avgjørende

Styret i Diri AS: Fra venstreHege Tokerud, Stian Husemoen, Bjørn Oustad, Vebjørn Slyngstadli, Gaute Wangen og Ingvald Strømmen.
Foto: Merete Nyheim, NTNU Gjøvik
Styret i Diri AS: Fra venstreHege Tokerud, Stian Husemoen, Bjørn Oustad, Vebjørn Slyngstadli, Gaute Wangen og Ingvald Strømmen.
Foto: Merete Nyheim, NTNU Gjøvik

Diri AS var den første oppstartsbedriften som fikk støtte av Cyberprogram Innlandet i vinter. Torsdag ble bedriftsetableringen markert på NTNU Gjøvik.

– Det har vært helt avgjørende for oss å få en slik støtte i en tidlig fase, sier gründer Gaute Wangen.

– Den største utfordringen når man skal starte en bedrift, er at man har ideer, men mangler ressurser. Vi har fått midler fra NTNU Discovery til å utvikle ideen, men de 250.000 vi fikk fra Cyberprogram Innlandet har vært helt avgjørende for oss. Det er et gap i finansieringen mellom oppstart og til man kvalifiserer til støtte fra Innovasjon Norge. De stiller krav til at en del ting skal være på plass først, og det har støtten fra Cyberprogram Innlandet bidratt til.

5,4 millioner kroner

I november 2019 bevilget Oppland fylkeskommune to millioner kroner til Cyberprogram Innlandet – et fond som skal hjelpe forskning innenfor cybersikkerhet til å utvikle seg til bedriftsetableringer i regionen. Gjennom bidrag fra partnerne Gjøvikregionen Utvikling, Gjøvik kommune og NTNU var fondet ved oppstart på 5,4 millioner kroner.

Cyber- og informasjonssikkerhet er et strategisk satsningsområde for Oppland fylkeskommune. Gjennom prosjektet CyberLand er ambisjonen å forsterke og videreutvikle den klyngen som eksisterer i mjøsregionen innenfor cyber- og informasjonssikkerhet. Målet for CyberLand-satsingen er at Innlandet skal være Norges nasjonale nærings- og kompetansesentrum på cyber- og informasjonssikkerhet.

Risikovurdering

Diri AS har utviklet et verktøy som er basert på unik forskning og utvikling ved NTNU. Det skal hjelpe bedrifter og organisasjoner til å unngå uønskede hendelser som hacking eller deling av informasjon som ikke burde vært delt. Produktet er spesielt utviklet for de som jobber med risikovurderinger, men det vil også kunne gi ledelsen en bedre risikooversikt og hvilke tiltak som må gjennomføres for å redusere risiko.

Det var da Wangen begynte å jobbe ved seksjon for digital sikkerhet ved NTNU i 2017 etter at han var ferdig med doktorgraden sin samme sted, at han så behovet for et verktøy til å gjennomføre risikovurderinger.

– Da begynte jeg å arbeide mer operativt, og konstaterte at det verktøyet vi trengte ikke fantes. God kompetanse på risikoanalyse innenfor cybersikkerhet er noe som mangler i markedet.

Foreløpig beholder både Wangen og medgründer Vebjørn Slyngstadli «dagjobbene» sine i NTNU, men kommer til å bruke mer og mer av sin tid på Diri AS i en overgangsfase.

– Vi har mange potensielle kunder som allerede har meldt sin interesse sier en optimistisk bedriftsetablerer.

Fjerde etablering fra NTNU

– Dette er den fjerde selskapsetableringen på ett og et halvt år fra informasjonsmiljøet på NTNU, sier Hege Tokerud i NTNU Technology Transfer AS.

Hun forteller at Diri AS også har en søknad liggende inne hos Forskningsrådet, men har ikke fått svar ennå.

– Uten støtten fra Cyberprogram Innlandet ville ikke Diri AS vært der de er i dag. I en oppstartsfase finnes det mer hensiktsmessige ting å gjøre for en gründer enn å sitte og skrive søknader – de har et produkt og en forretningsidé å jobbe med.